Τι είναι το Άριστον τεστ;

 

Το άριστον τεστ είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο βασίζεται στην ψυχομετρία και σε εδραιωμένα στατιστικά μοντέλα. Είναι συστοιχία ψυχομετρικών τεστ σταθμισμένων και προσαρμοσμένων στην ελληνική πραγματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και των επαγγελμάτων.

 

Το Άριστον τεστ διερευνά την:

 

προσωπικότητα

τις κλίσεις και τις προτιμήσεις

τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου

την αυτοεκτίμηση

αλλά και τον έλεγχο που πιστεύει πως έχει για όσα συμβαίνουν γύρω του.

Ταυτόχρονα προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν και του υποδεικνύει συγκεκριμένα Τμήματα Σχολών του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ- ΤΕΙ).

 

Πως γίνεται το τεστ ;

 

Το τεστ γίνεται με τη βοήθεια του Η/Υ

τo πρόγραμμα είναι εξαιρετικά φιλικό ώστε να μην απαιτείται εκπαίδευση για τη χρήση του

απαντώντας σε 400 περίπου απλές ερωτήσεις ενδιαφερόντων και προτιμήσεων

χωρίς τη μεσολάβηση ή έλεγχο τρίτων ή την επίδραση υποκειμενικών παραγόντων

 

Που βασίζεται ;

 

Βασίζεται σε διεθνής αναλύσεις και πρότυπα, που συνδυάζουν την ψυχομετρία, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την οικονομική της εργασίας με έρευνες της Ελληνικής αγοράς εργασίας και των επαγγελμάτων.

 

Αξιοπιστία του τεστ

 

Το Άριστον αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο για την πρωτοτυπία του όσο και για το βαθμό αξιοπιστίας του.

Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών

Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων

έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και ευρύτατο Δείγμα στάθμισης  (10.000 νέοι) παγκοσμίως

εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών(850 εκ. περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα σε κάθε άτομο.

 

Αποτελέσματα

 

 Διασπορά προσωπικότητας στους 6 ψυχολογικούς τύπους του Holland

Ιστόγραμμα για την αυτοεκτίμηση του εξεταζόμενου

Ιστόγραμμα για τον εσωτερικό, εξωτερικό έλεγχο της προσωπικότητας του εξεταζόμενου.

Ιστόγραμμα διασποράς στις 19 γεν. Επαγγελματικές κατηγορίες (κλίμακα CAPS)

Λεπτομερής στατιστική ανάλυση της διασποράς των επαγγελματικών κλίσεων

Διασπορά της προσωπικότητας σε συγκεκριμένα επαγγέλματα

Σπουδές στις οποίες αυτά αντιστοιχούν σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και διεπιστημονικό επίπεδο.