Παιδικό ιχνογράφημα

Δύο από τους σημαντικότερους τρόπους έκφρασης που διαθέτουν τα παιδιά είναι το ιχνογράφημα και η ζωγραφική. Μέσα από αυτού του είδους την έκφραση τα παιδιά αποκαλύπτουν στοιχεία της προσωπικότητάς τους, των συναισθημάτων τους, της ψυχολογικής τους κατάστασης και του εσωτερικού τους κόσμου.

Μέσα από το συγκεκριμένο είδος έκφρασης το παιδί μπορεί να ανασύρει κρυφές σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα που το πιέζουν και να καταφέρει να επιλύσει διάφορα προβλήματα. Ο τρόπος που ζωγραφίζει ένα παιδί, ο τρόπος που τοποθετεί τα σχέδιά του στο χαρτί, οι λεπτομέρειες που σχεδιάζει ή εκείνες που δεν αποδίδει, ο τρόπος που συνδέει τα αντικείμενο αποκαλύπτουν στοιχεία για την εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του.

Επομένως το παιδικό ιχνογράφημα μπορεί να θεωρηθεί ένα μέσο που συμβάλλει στην αξιολόγηση της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, ένα μέσο που διευκολύνει το παιδί να εκφράσει τις συναισθηματικές του συγκρούσεις και ένα μέσο που διευκολύνει την ανάπτυξή του.