Αξιολόγηση Προσωπικότητας

Μια μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας είναι η χορήγηση των προβολικών δοκιμασιών C.A.T. (για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών) και Τ.A.T. (για ενήλικες). Οι συγκεκριμένες αυτές δοκιμασίες μπορούν να διερευνήσουν τη δυναμική της προσωπικότητας, να εντοπίσουν κεντρικές ενορμήσεις, εσωτερικές συγκρούσεις, κίνητρα και ενδιαφέροντα. Οι προβολικές δοκιμασίες συνεπικουρικά για την ερμηνεία διαταραχών συμπεριφοράς, νευρώσεων, ψυχοσωματικών ασθενειών ακόμα και ψυχώσεων. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι προβολικές δοκιμασίες μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμα και ζητήματα, τα οποία το άτομα δεν τα έχει αντιληφθεί, γιατί βρίσκονται σε ασυνείδητο επίπεδο.

Οι προβολικές δοκιμασίες αποτελούνται από μια σειρά εικόνων με ασαφές ή διφορούμενο περιεχόμενο. Αυτό που ζητείται από το άτομο που αξιολογείται είναι να φτιάξει μια ιστορία βάσει των όσων βλέπει. Ιδανικά, θα πρέπει η ιστορία να περιλαμβάνει πληροφορίες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της σκηνής, για το τι συμβαίνει τώρα, ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα των χαρακτήρων και τέλος, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ιστορίας.

Αν τα παραπάνω στοιχεία παραληφθούν μπορεί να υποδηλώνουν γνωστικές ή συναισθηματικές δυσκολίες, καταπιεσμένα κίνητρα και ανάγκες, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων ή δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις.