Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα δυναμικό, τα μέλη της μοιράζονται συγκεκριμένους ρόλους, αλληλεπιδρούν αλλά παράλληλα επιδεικνύουν και κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές. Ένα παιδί που αντιμετωπίζει μαθησιακές ή συναισθηματικής φύσεως δυσκολίες, που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση ή δεν γίνεται αποδεκτό από τον κύκλο των συνομηλίκων του είναι πολύ πιθανόν να

εμφανίσει συμπεριφορές ανώριμες ή εναντιωματικές, να δυσκολευτεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του οικογενειακού και του σχολικού περιβάλλοντος  και κατά συνέπεια να επέλθουν ανισορροπίες και δυσλειτουργικές καταστάσεις που θα κλονίσουν το οικογενειακό οικοδόμημα.

Μέσα από τη συμβουλευτική, οι γονείς συνεργάζονται με τον θεραπευτή ώστε να επιτύχουν τόσο την ενδυνάμωση του δικού τους ρόλου όσο και την βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και κατ’ επέκταση και τη βελτίωση της συμπεριφοράς του. Οι σημαντικότερες δυσκολίες που μπορούν να συζητηθούν μέσα σε μια συνεδρία συμβουλευτικές αφορούν:

 • την ανυπακοή
 • τις μαθησιακές δυσκολίες
 • τη ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια
 • την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του παιδιού
 • τα προβλήματα διαγωγής
 • την επιθετικότητα και τα προβλήματα διαχείρισης του θυμού
 • τα προβλήματα συμπεριφοράς
 • το προβλήματα στην πρόσληψη της τροφής
 • τα προβλήματα επικοινωνίας και προσαρμογής του παιδιού στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • το διαζύγιο
 • την απώλεια και το πένθος

Μέσα από τις συνεδρίες συμβουλευτικής, οι γονείς είναι σε θέση να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, να μάθουν τρόπους να τα βοηθήσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο επικοινωνίας της οικογένειας.