Θεραπεία Συμπεριφοράς

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  είναι μια τεχνική θεραπείας με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των Αγχωδών Διαταραχών. Μέσα από την σταδιακή, στοχευμένη και πλήρως οργανωμένη έκθεση στο φοβικό ερέθισμα, ο θεραπευόμενος μαθαίνει να βελτιώνει τον τρόπο σκέψεις του, να επιδεικνύει πιο λειτουργικές συμπεριφορές, να ελέγχει τα δυσφορικά του συναισθήματα και με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στην βελτίωση ή ακόμα και στην εξάλειψη όλων των συμπτωμάτων της διαταραχής.

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς εφαρμόζεται με επιτυχία στις:

Διαταραχές Άγχους, όπως είναι η Διαταραχή Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία, η Αγοραφοβία χωρίς ιστορικό διαταραχής πανικού, η Ειδική Φοβία, η Κοινωνική Φοβία, η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή, η Διαταραχή Άγχους μετά από Τραυματικό Γεγονός και η Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους.

Σωματόμορφες Διαταραχές, όπως είναι η Υποχονδρίαση και η Σωματοδυσμορφική Διαταραχή.

Διαταραχές της Διάθεσης, όπως η Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή και η Δυσθυμική Διαταραχή.

Διαταραχές του Ελέγχου των Παρορμήσεων, όπως είναι η Παθολογική Χαρτοπαιξία, η Τριχοτιλ- λομανία και η Κλεπτομανία.

Διαταραχές της Προσαρμογής, με καταθλιπτική διάθεση, με άγχος ή με άγχος και καταθλιπτική διάθεση.

Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες, όπως οι Διαταραχές της Σεξουαλικής Επιθυμίας, οι Διαταραχές της Σεξουαλικής Διέγερσης ή οι Διαταραχές του Οργασμού.

Σε κάποιες περιπτώσεις, και σε συνδυασμό με άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, η Θεραπεία Συμπεριφοράς μπορεί να έχει εφαρμογή και χρησιμότητα και στις Διαταραχές σχετιζόμενες με Ουσίες και στις Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής