Που χρησιμοποιείται;

Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ευρεία γκάμα δυσλειτουργικών συμπεριφορών όπως είναι οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές διάθεσης, οι εξαρτήσεις ή οι διαταραχές της προσαρμογής κ. ά. Η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία είναι επίσης κατάλληλη για άτομα που αναζητούν μια βραχύχρονη θεραπευτική προσέγγιση.  

Ο θεραπευόμενος που θα ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να είναι πρόθυμος να καταβάλλει προσπάθεια ώστε να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις σκέψεις, τα συναισθήματά του και να αντιληφθεί πώς αυτά συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα σωματικά του συμπτώματα

Από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας είναι ότι έχει παρατηρήσιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Επίσης βοηθά τους θεραπευόμενους να μάθουν χρήσιμες, λειτουργικές και εποικοδομητικές συμπεριφορές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο στο παρόν για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δυσκολίας τους όσο και στο μέλλον για την πρόληψη και αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων.